Buiten

Dit stadsdeel werd gepland in een bebost gebied waarin grote percelen voor toekomstige bebouwing waren uitgespaard. Het was de bedoeling dat deze in een periode van circa twintig jaar tot ontwikkeling gebracht zouden worden. Het accent zou liggen op eengezinswoningen in een rij, samengebracht in grote wijken rondom een bescheiden centrum. Om het experiment en de diversiteit te stimuleren en los te komen van het stempel van tijdelijke trends en modes, werd op vier plaatsen voor een samenhangende thematische aanpak gekozen. Voor de Regenboogbuurt was kleur het thema. Men oriënteerde zich daarvoor op twee Berlijnse wijken van Bruno Taut, Onkel Toms Hütte en Hufeisensiedlung Britz, beide van rond 1930. De wijze waarop hier kleur, in combinatie met beplanting werd toegepast, was een voorbeeld voor Floor van Dusseldorp die het kleurenpalet voor de Regenboogbuurt ontwierp.
De Seizoenenbuurt zou worden afgestemd op de landschappelijke omlijsting door de omringende bossen. Daar werd een chaletachtige architectuur voorgeschreven, naast het gebruik van gele baksteen. In de Oostvaardersbuurt is er voor gekozen om in de eerste plaats het straatbeeld te beheersen, en in mindere mate de architectuur. De hoofdlijn wordt gevormd door het voorschrift om in de eigen diepe voortuinen te parkeren, achter uniforme hekken en onder uniforme carports.
In de Eilandenbuurt werd water als thema gekozen, hoewel dit door de hoge kosten voor bruggen en dergelijke niet helemaal kon worden gerealiseerd. Aan dit thema werd dat van ‘gewild wonen’ toegevoegd. Onder invloed van de ideeën van de architect Carel Weeber werd er naar gestreefd de toekomstige bewoners zoveel mogelijk eigen inbreng te laten hebben in de bouw. Architecten ontwierpen casco’s, waarbinnen individuele woonwensen tot hun recht konden komen. Een opgave die soms meer, soms minder geslaagd werd uitgevoerd. Mensen bleken nog niet in alle opzichten voorbereid op zoveel ruimte voor eigen inbreng. Het project heeft in elk geval bijgedragen aan de ontwikkeling van bouwkundig inzicht en fantasie bij grote groepen.