Noorderplassen

Nog vóór de drooglegging van Zuidelijk Flevoland werd, op de plekken waar later de Lepelaarplassen en de Noorderplassen ontstonden, zand gewonnen. Na de drooglegging ontstonden hier de plassen en moerasgebieden met hun bijzondere natuur, die nu gekoesterd worden. Aanvankelijk werd aan de westrand van de Noorderplassen een hoeveelheid woningen gepland in een groot rechthoekig veld. Het ontwikkelingsplan dat KCAP in 2000 presenteerde, wijkt af van deze opzet met het voorstel een kunstmatig eiland toe te voegen. waardoor wonen en natuur veel meer op elkaar konden worden betrokken. In het centrum van het plangebied loopt een zogenaamde Golden Mile. Een lus van straten loopt om een ruime middenberm, waaraan zijstraten ontspringen in oostelijke en westelijke richting. Aan dit ‘aura’ liggen verschillende soorten woningen. Huizen met de achterzijde aan het water, blokken rondom grote binnenhoven, geschakelde woningen met voor en achtertuinen maar ook vrijstaande woningen in het bos, water of riet.
De kwaliteit van Noorderplassen is de overweldigende hoeveelheid natuur. Natte graslanden, groot open water en uitgestrekte bossen geven het wonen hier een ruimtelijke dimensie die in die mate zelfs voor Almere uniek is.