Filmwijk

De Filmwijk is het product van een Bouwexpositie, ook wel BouwRai genoemd, die in 1992 werd gehouden op initiatief van de Nationale Woningraad. Een dergelijke expositie betekent een versnelling van de ontwikkelingen langs een experimentele, thematische lijn. De opgave voor de Filmwijk was het ontwerpen van woningen die tegemoet zouden komen aan de veranderende woonwensen en woonbehoeften die zich op dat moment in de markt begonnen af te tekenen. Architecten werden uitgedaagd vernieuwende en uitdagende ontwerpen voor te leggen, die trendsettend zouden zijn naar de toekomst. Dus geen variaties op de standaard formules en materialen die intussen iedereen bekend waren, maar experimenteren met woonvormen, bouwtechnieken en bouwblokconcepten, zodat verschillende groepen, dus niet alleen het geijkte gezin, zich in de ontwerpen zouden kunnen herkennen. Een keur aan werkelijk interessante projecten was het gevolg. Daarin traden een aantal aspecten duidelijk naar voren:
- Ontwerpen hielden mogelijkheden open voor eigen inbreng van de toekomstige eigenaren.
- Het gebruik van duurzame materialen en installaties was populair.
- De verschijningsvorm van de ontwerpen was gedurfd en prikkelend
- De ontwerpen brachten innovaties voort in bouwprocessen, standaardmaterialen en techniek
- Er werd scherp op de prijs-kwaliteit verhouding gelet.
De Filmwijk is hiermee nog altijd een voorbeeldwijk voor differentiatie en vernieuwing in de woningbouw.