Hout

Het vijfde stadsdeel van de gemeente, 2800 hectare groot, kent een langzame ontwikkeling. Allereerst werden grote hoeveelheden bos aangeplant, die later de context zouden moeten gaan vormen voor zo’n 18.000 woningen en een reeks bedrijven. Daarnaast zouden winkels, voorzieningen en kantoren worden gerealiseerd.
Nadat eind jaren negentig voorzichtig een begin was gemaakt met de villawijk Vogelhorst, die nog altijd als een aarzelend Elysium in de groene ruimte dwaalt, vond nog maar mondjesmaat nieuwbouw plaats. Er zijn geen voorzieningen en openbaar vervoer ontbreekt. Volgens de Concept-Structuurvisie die in 2009 het licht zag, voor de gemeente opgesteld door MVRDV, moet Hout transformeren tot Oosterwold; en over het tracé van de A27 heen reiken in het grondgebied van Zeewolde. Het zou een stadsdeel moeten zijn waarvan het aanzien van onder af bepaald gaat worden door ideeën en initiatieven van de mensen die er zich willen vestigen en ontwikkelen; denk bijvoorbeeld aan een struisvogelfarm, een zorgboerderij, een pannenkoekhuis of een uitgestrekte beeldentuin. Alles zou in principe moeten kunnen en mogen.
Het stadsdeel zou starten met een sterke hoofdstructuur met water, groen en statige stadslanen. Vervolgens komen er kleinere buurten met een eigen sfeer, waar veel vrijheid is voor bewoners en ondernemers om invulling te geven aan hun eigen manier van leven en werken. Bewoners, ondernemers en instellingen geven aan wat er nodig is op het gebied van bijvoorbeeld sport, ontmoeting en onderwijs. De verdere stedenbouwkundige aanleg zou zich vanuit de plaatselijke behoeften ontplooien. Hout als een pilot voor een moderne vorm van organische stedenbouw. Ruimte voor fantasie.
Een gewaagd experiment. Het huidige gebruik is naast het wonen nog vooral agrarisch en recreatief en kent nog weinig plekken waar iets specifieks wordt gesticht. Invullingen zoals de stadboerderij, Stichting AAP, de Golfclub en Stadslandgoed de Kemphaan, zullen waarschijnlijk voor langere tijd de elementen blijven die er uit springen. De vorming van deze Wijk voor Initiatieven wordt voor iedereen een verrassing.