Haven

Zuiderzeestadjes als Harderwijk en Kampen vormden de inspiratiebron voor de aanleg van het eerste stadsdeel van Almere. Een marktplein, grachtjes en nostalgisch getinte architectuur, omringd door woonwijken waar de hofjesstructuur hoogtij viert, vormen de ruggengraat van het ontwerp.
Het resultaat –kleinschaligheid, functiemenging en informele tussenroutes- roept herinneringen op aan gezellige, organisch gegroeide steden. Voor de combinatie van woningen en winkels zijn bijzondere oplossingen gevonden. Op enkele plaatsen is boven het winkelgebied een stille woonstraat aangelegd, die via trappen aan de achterzijde van de winkels bereikt kan worden. De bebouwing aan het Gooimeer omarmt een ruime binnenhaven, met als blikvanger twee ronde torens die aan een middeleeuwse stadspoort herinneren. Aan de randen van het stadsdeel is gestreefd naar een zachte overgang van de bebouwde delen naar het omringende open landschap. Het Beginbos en iets later ook het Kromslootpark, liggen ingebed in het buitengebied. Een zorgvuldig ontworpen geheel, waarin zich uiteindelijk verschillende opvattingen over stedenbouw zijn gaan aftekenen. De bloemkoolstructuur van de jaren zeventig werd verlaten. Wijken kenmerken zich nu door een meer centraal gerichte opzet. De wijze waarop het stedelijk groen functioneert is voorbeeldig.