Overgooi

Om een bloeiende gemeenschap te vormen is de aanwezigheid van verschillende sociale lagen in een stad noodzakelijk. Met Overgooi heeft Almere een bijzondere manier gevonden om het topsegment voor de stad te interesseren. Op kavels van 1500 tot 5000 m2 kunnen woningen worden gebouwd, waaraan hoge eisen worden gesteld wat betreft architectuur en detaillering. Een voorbeeldvilla ontworpen door Jan des Bouvrie geeft de geïnteresseerden een idee van wat de bedoeling is: een zeer individuele aanpak, voortbordurend op een rijk gamma aan hedendaagse en historische voorbeelden.