Privacyverklaring bij Architectuurgids Almere
Architectuurgids Almere wenst goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers.

Bij aanschaffen via onze website of telefonisch informeren wij u hierbij over de betekenis van de privacybescherming en over de omgang met uw persoonlijke gegevens.

Privacybescherming bij Architectuurgids Almere
Bezoekers kunnen content op de website bekijken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Om verbetering van de content in te sturen is het afgeven van bepaalde persoonsgebonden gegevens wel nodig.

Wij verwerken deze persoonsgebonden gegevens in overeenstemming met de voor de overeenkomst geldende bepalingen betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens. Architectuurgids Almere behoudt zich het recht deze gegevens aan door haar met de uitvoering van het content belaste derden over te dragen, voor zover dit nodig is voor de naleving van de afgesloten contracten met deze derden. Behoudens het voorgaande geeft Architectuurgids Almere de bezoekersgegevens niet door aan derden, tenzij deze hierin uitdrukkelijk heeft toegestemd.

Gegevensbescherming
Architectuurgids Almere beschermt haar servers met moderne (firewall)systemen. Deze en andere organisatorische maatregelen garanderen een betrouwbare bescherming van de bezoekersgegevens.

Links naar andere aanbiedingen en/of websites
Binnen het aanbod kunnen links naar de sites van andere aanbieders of contenthouders opgenomen zijn. Aangezien Architectuurgids Almere geen invloed heeft op deze websites, adviseren we de bezoeker ook daar de beschikbare informatie over privacybescherming op te vragen. Architectuurgids Almere draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen.