Cargo

Project Architect(en): 

Opdrachtgever: 

  • Particulier

Bouwer: 

Realisatie: 

1987

Als een knalgeel kasteel met zes torens verheft het uit utility eenheden bestaande geheel zich omhoog van het terrein.

De basis van dit ontwerp bestaat uit zes zogenaamde
utility-units; een ander woord voor chemisch toilet. Ze zijn
knalgeel geschilderd, wat er zelfs op het terrein van de
Realiteit nogal uitspringt. Het dak is van zeildoek. Vanaf de bovenkant van de gele units loopt het zeildoek telkens in een punt omhoog, waarop dan een kegelvormige beëindiging
inwateren voorkomt. Het geheel rust op een staalconstructie die
een weerspiegeling vormt van de puntdakjes.

The basis of this design consists of six “utility units” (in other
words, chemical toilets). These are painted bright yellow, which makes them somewhat conspicuous -- even in the surroundings of De Realiteit.
The roof is made of tarpaulin. Above each yellow unit, it rises to a point topped by a conical terminus to bar the entry of rainwater. The whole assembly is supported on a steel structure
which forms a mirror image of the pointed roofs.

Nog geen stemmen
De Realiteit 23
1316 TA Almere