Chimpanseeverblijf

Architectenbureau(s): 

Project Architect(en): 

Opdrachtgever: 

  • Stichting Aap

Bouwer: 

Realisatie: 

2006

Dit hoogwaardige chimpansee verblijf bestaat uit een rechthoekige binnenruimte rondom een patio. Aan weerzijden daarvan is een rij buitenverblijven voor verschillende soorten apen gemaakt.

Een gebouw met veel bovenlicht, verdoezeld door een mantel van netten, stalen constructieelementen en houten palen. De stalen draagconstructie van het gesloten deel is binnen overal
zichtbaar gebleven. De buitenwanden zijn op verschillende
manieren afgewerkt met houten delen. De houten palen die in de
buitenverblijven zijn geplaatst, steken schuin omhoog en staan
in rijen. Daarmee krijgen ze het karakter van masten. Ze hebben
een rond element aan de top waaraan de netten vastzitten.
Van een afstand is het net alsof ze een wolk van transparante
zeilen overeind houden. De buitenverblijven worden gescheiden
door staalconstructies in de vorm van hooggelegen vloeren, van de buitenkant bereikbaar met een trap. Aan weerzijden van de vloeren is staalgaas gespannen. Daaraan kunnen ook doeken worden gehangen die de apen in de kooien visueel gescheiden houden. Daardoor blijven ze rustig.

A building with ample top lighting, veiled by a cover of netting, steel structural members and wooden posts: this is the facility Vasili Popov designed for primates with a less than easy past. The outdoor areas, where the animals can feel a little bit at home in natural surroundings, are situated under the tents of wire mesh. The leaning wooden masts are hung with apparatus from which the chimps can swing as though from branches in their authentic rain forest habitat.

Nog geen stemmen
Kemphaanpad 1
1358 AC Almere