De Groene Kathedraal

Project Architect(en): 

Opdrachtgever: 

  • gemeente Almere

Bouwer: 

Realisatie: 

1996

Ook op kunstgebied heeft de nieuwe polder een eigen profilering gevonden in het verschijnsel Land Art. Een kunstvorm die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw opkwam in de Verenigde Staten en overwoei naar Europa. Kunstenaars gebruikten aarde en hemel materiaal. Licht was belangrijk, reliëf, het klimaat, de wind. De dimensies die je buiten kunt ervaren, werden opgenomen in kunstwerken van ongekende
afmetingen. Vaak grepen makers naar voorbijgaande verschijnselen als wolkenluchten, bliksems en lawines. In de natuur lag een ongekende schat aan vorm en communicatie besloten.

“ The earth builds to the earth
Castles and towers
The earth says to the earth
All shall be ours”
Grafschrift kerkhof Melrose Abbey, Schotland, 12e eeuw.

Stichting het Flevo-Landschap gaf in 1971 allereerst gastvrijheid
aan het Observatorium van Robert Morris, dat een definitief
onderkomen zocht, nadat het geëxposeerd was in de tentoonstelling ‘Sonsbeek buiten de Perken’. Land Art bleek te
passen op die enige plek met nog maagdelijke ruimte in Nederland: Flevoland. Almere volgde met de bouw van De Groene Kathedraal van Marinus Boezem. De Groene Kathedraal is gebouwd om weer te verdwijnen. Boezem imiteerde het grondplan van de kathedraal van Reims in betonelementen, in een groene ruimte in Almere Hout. Waar in Reims zuilen staan, staan in Almere Italiaanse populieren. In 2017 zullen ze de hoogte bereiken, die correspondeert met de hoogte van de Franse kathedraal. Daarna zal het ‘bouwwerk’ tot een ruïne van bomen en beton vervallen.
De natuur is de inspiratiebron voor de organische gotische
bouwkunst. De natuur is de inspiratie van de Land Art werken
in Flevoland. De natuur vormt het grote kader waarin Almere
als stad wordt opgetrokken. De natuur wijst specifiek de weg
voor de stedelijke ontwikkeling in Almere Hout/Oosterwold.
De Groene Kathedraal zal, als zij teruggaat tot de natuur, haar
werk als kompasnaald voor de stedelijke ontwikkeling ter plaatse
hebben voltooid.

In de zomermaanden organiseert Museum De Paviljoens dagtochten langs alle Flevolandse landschapskunstwerken:
www.depaviljoens.nl

The Green Cathedral is not destined to last for ever. The artist
Marinus Boezem mimicked the ground plan of Reims Cathedral in
the rural surroundings of Almere Hout, using concrete elements.
The positions of the columns of the Gothic cathedral are marked
in Almere by Lombardy Poplars. These trees are expected to reach the height of the French cathedral by 2017. From then onwards the structure will gradually decline into a wilderness of trees and concrete. Nature was the source of inspiration for all the Land Art in Flevoland and also for organic urban design. Nature was the main framework within which the city of Almere was built, but it served as a specific guideline especially in the areas of Almere Hout and Oosterwold. By the time The Green Cathedral returns to nature, it will have performed its work as a compass for urban development in its surroundings.

In Summer, Museum De Pavilioens (www.depavilioens.nl)
organizes day tours to view all the works of Land Art in Flevoland.

Nog geen stemmen
Kathedralenpad
Almere