De Muzen

Architectenbureau(s): 

Project Architect(en): 

Opdrachtgever: 

  • De Alliantie Flevoland, Ymere

Bouwer: 

Realisatie: 

1997

Dit 360 meter lange, licht gebogen gebouw met 165 woningen voor ouderen, ligt aan de kop van het Muzenpark en vormt daarvan een ideale afsluiting. Bewoners hebben een schitterend uitzicht. De kleur werd gekozen door de opdrachtgever, die enthousiast was voor mediterrane sferen en de geijkte keus
voor witte gevels aan de overige parkzijden wilde doorbreken.

Aan de wijkkant is de gevel verlevendigd met vier tulpvormige blokken, bedoeld voor logees van zorgbehoevende bewoners. Tussen het hoofdgebouw en deze blokken ligt een langgerekte
wintertuin. Aan de parkzijde zijn op verschillende hoogten balkons opgehangen, gesteund door slanke stalen palen. De vijfde verdieping van het hogere middendeel is naar achteren geplaatst.
Een donkerder baksteen en een breed dakoverstek verheffen dit bouwdeel tot een lijst die het gebouw in traditionele zin bekroont.

This 360 metres long, gently curved block for elderly residents is sited at the end of the Muzenpark. It provides an elegant termination for the park and gives the occupiers of The Muzen a fine view. The building incorporates four tulip-shaped lodging houses for visitors on the town side. An elongated winter garden
creates a pleasant interior climate. Balconies are suspended at varying heights on the park side of the building. The top floor was treated as a cornice that frames and crowns the building.

Nog geen stemmen
Louis Davidsstraat
1311 KX Almere