Gezondheidscentrum Filmwijk

Architectenbureau(s): 

Project Architect(en): 

Opdrachtgever: 

  • Stichting Eerstelijns Voorzieningen Almere (EVA)

Bouwer: 

Realisatie: 

1992

Het gezondheidscentrum biedt aan de inwoners van Filmwijk alle noodzakelijke zorgfuncties in dit sprookjesachtige verzamelgebouw. Met haar verscholen entree in de wijk en beslotenheid naar de busbaan staat het als een mini- kasteel in paarse pracht aan de rand van het NWR project Grensverleggend
Wonen uit 1992.

Midden in het centrum van de wijk Filmwijk ligt dit gezondheidscentrum. In 1992 werd deze woonbuurt onder het motto ‘grensverleggend bouwen’ op initiatief van de NWR BouwRai opgezet.
De ingang van het lage gebouw ligt beschut in het midden, tussen
twee naar binnen gebogen, paarse, geveldelen. Aan de kant van de busbaan vormt de gevel een gesloten front met een silhouet
van kantelen op het platte dak; het keert zich af van de busbaan en opent zich naar haar bewoners. Binnen deze driehoekige kavel zijn verschillende eerstelijnsvoorzieningen ondergebracht in kleine eenheden. De verschillende afdelingen zijn gelegen aan een ‘binnenstraat’, die in feite een voortzetting vormt van de openbare weg buiten. Deze binnenstraat is overdekt als een galleria compleet met ontmoetingsplekken, zitjes en groen. De verhouding tussen binnen en buiten is in evenwicht.
Veel groen om het gebouw zorgt voor zachte overgangen en een
soepele inbedding in het rustige straatbeeld. Functionalisme en
poëtische vorm, kleur en uitstraling gaan hand in hand.

Enclosure and privacy come to expression in the health centre
through the purple wall alongside the bus route. The battlement-like structures assert protection, while intimacy is achieved through the village-like internal street. The service offices emerge into this corridor, where a lengthways rooflight turns waiting into a bearable experience.

Nog geen stemmen
Greta Garboplantsoen 1
1325 HE Almere