Herinrichting Beatrixpark

Architectenbureau(s): 

Project Architect(en): 

Opdrachtgever: 

  • gemeente Almere

Bouwer: 

Realisatie: 

2002

Almere ontleent haar bijzondere karakter aan de wijze waarop stad en natuur verstrengeld zijn. Elk stadsdeel is omgeven door groen dat in de vorm van wiggen de stad indringt. Het behoud van dit groen wordt gestimuleerd door intelligente combinaties met recreatieve functies.

In 2003 werd Almere expliciet benoemd tot Parkstad.
Voorwaarden werden vastgelegd voor het behoud van de groene kwaliteit voor de toekomst. Vijf grote parken werden aangewezen als drager van de binnenstedelijke groenvoorziening: Zuidoever
Weerwater, Lumièrepark, Beginbos, Beatrixpark en Sportpark Fanny Blankers-Koen. Bebouwing zou worden beperkt tot functies die bijdroegen aan de gebruikswaarde, zoals sport, spel en kleine horeca.
Het Beatrixpark grenst in het noorden aan een begraafplaats, in het oosten aan de Kruidenwijk, in het westen aan Muziekwijk en in het zuiden aan het Den Uylpark, dat als uitlaatklep voor de bewoners van de Stedenwijk functioneert. Bij elkaar een robuuste
groenstrook, met een belangrijke functie voor de aanliggende woonwijken.
Tussen 1997 en 2003 werd het Beatrixpark wegens achterstallig onderhoud heringericht. De Parkwetering met de houten bruggen, die de Noorderplassen verbindt met het Weerwater, bleef het dragende element in het zeer ruime en open beeld. De kwaliteit
van de bosaanleg ging omhoog. Sportvoorzieningen gaven het park meer waarde als plek voor ontspanning, spel en ontmoeting. In 2007 werd de Amerikaanse Diner toegevoegd. Een origineel object uit 1939, model stacaravan, dat werd gecombineerd met
een houten woonhuis. Het dak van de diner is van rode kunststof, de wanden van staal. De inrichting is volledig authentiek met formicatafels, skaileren banken en een jukebox. De ligging bij de aanlegsteiger in de Parkwetering is gelukkig gekozen. Al met al een toevoeging die de functionaliteit van het Beatrixpark voor de Almeerders versterkt en verrijkt.

Almere’s special charm is the way the city is intertwined with nature in the city. Every borough is surrounded by greenery, with wedges of green space that penetrate the city. The preservation
of this greenery is stimulated by combining it with leisure functions. Beatrixpark, a park in the middle of Almere, underwent a large scale refurbishment in the period 1997-2003. It gained a fully functional American diner dating from 1939. In combination with the wooden house built alongside it, the diner has become a major attraction for park visitors.

Nog geen stemmen
Beatrixpark
Almere