Het Voorhuis

Architectenbureau(s): 

Project Architect(en): 

Opdrachtgever: 

  • Tineke van den Berg en Tom Saat

Bouwer: 

Realisatie: 

2011

De Stadsboerderij op De Kemphaan is een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf met akkerbouw en vleesvee. De graasweiden en de akkers bevinden zich in en rondom Almere, waardoor de stad profiteert van een milieuvriendelijk, duurzaam beheer van haar groene ruimte. Toen het bestaande woonhuis en de schuren te klein werden, is een grote schuur bijgebouwd, voorzien van een ruim voorhuis.

De architectuur van de landbouwschuur en het voorhuis kan worden teruggevoerd op de principes van het organisch bouwen gebaseerd op antroposofische principes. Bedoeling is dat natuur en architectuur in elkaar overlopen. Kenmerkend voor Ballieux en het bureau waar hij lange tijd werkte, Alberts en Van Huut, zijn de schuine lijnen en het gebruik van natuurlijke materialen die de tand van de tijd mogen tonen. Hier zien we de schuine lijnen terugkomen in de houten gevelbekleding en de vorm van de raamkozijnen. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst. Een ondergrondse warmte wissel installatie zorgt in de zomer voor verkoeling en in de winter voor warmte. De landbouwschuur functioneert als opslagplaats maar biedt ook ruimte voor de Boerenmarkt op zaterdagochtend en culturele activiteiten. Wie daarbij een maaltijd wil krijgt gezond eten van eigen bodem.

With its fields and meadows located in and around Almere, De Kemphaan biodynmaic farm contributes to the city's green space. The architecture of the barn and farmhouse are, like the agriculture, based on athroposophy. Its sustainable building materials and sloping lines can be traced to Ballieux' long period with Albert & Van Huut. With rooftop solar panels and a geothermal reservoir, the building provides its own heating and cooling. Besides storage, the barn shelters a Saturday farmers' market and cultural activities.

Nog geen stemmen
Kemphaanpad 14
1358 AC Almere