Polderburen

Architectenbureau(s): 

Opdrachtgever: 

  • Stichting Sogza

Bouwer: 

Realisatie: 

1995

Het was de bedoeling een gebouw te realiseren voor zorgbehoevenden, dat niet herkenbaar zou zijn als een aparte instelling. De termen thuis en huiselijkheid waren uitgangspunt voor het ontwerp.

De een- en tweepersoons verblijven liggen rondom zeven binnenhoven aan de buitenzijden van het complex. Deze hebben eigen voordeuren aan de straatzijde, maar zijn ook toegankelijk
vanuit het binnenplein. Dit plein wordt bereikt vanuit een ingangsgebouw waarvan de gevel met een zachte curve, uitnodigend naar binnen neigt. De stalen kolommen daarvoor
dragen houten spanten met een trapvormige beëindiging. Twee
ronde ontmoetingsruimten op het binnenplein ontvangen hun
licht via lichtsleuven als stralenkransen in het dak.

Meticulously detailed architecture, intended to make the care client feel immediately at home. Beauty and unmistakable symbolism go hand in hand with maximum tranquillity and functionality.

Nog geen stemmen
Schietwilgsingel 2
1326 EN Almere