Polygoonschool

Architectenbureau(s): 

Project Architect(en): 

Opdrachtgever: 

  • gemeente Almere

Bouwer: 

Realisatie: 

1995

De lokalen zijn gerangschikt langs een ‘leerstraat’ onder een gebogen dak. Haaks daarop staat het hoofdgebouw met de kantoren en de gymzaal. Architect Herzberger, bij wie de ontmoeting en de menselijke relaties hoog in het vaandel staan, doet hier zijn reputatie eer aan.

Een wit blok met daarin een gymzaal en kantoren, vormt het
hoofdgebouw. Daarachter ligt een zogenaamde ‘leerstraat’ met
links en rechts daarvan zestien lokalen, die in een donkere
baksteen zijn opgetrokken. In het midden van de ‘straat’ zijn
eilanden ingericht voor aanvullende onderwijsfuncties. Onder
het gebogen dak van profielplaat, dat rust op stalen spanten, is
een lichtbeuk aangebracht. De lokalen aan de zuidzijde hebben
rechtstreekse uitgangen naar een speelplein. De twee hoofdingangen liggen in het bouwdeel dat het hoofdgebouw met de leerstraat verbindt. Een heldere structuur met openheid als
kenmerk, die samenwerking en ontmoeting in de hand werkt.

The classrooms are ranged along an “educational street” beneath
a curved roof. At right angles to this volume, the main building
provides entrances, offices and the gym. The architect Herzberger excelled himself here; building at the service of
encounter and human relations.

Gemiddeld: 5 (1 stem)
Hollywoodlaan 109
1325 KA Almere