Schouwburg (KAF)

Architectenbureau(s): 

Project Architect(en): 

Opdrachtgever: 

  • gemeente Almere

Bouwer: 

Realisatie: 

2006

Parel in het stadscentrum is het gebouw De Kunstlinie. Het bestaat uit een één verdieping hoge doos van 100 bij 100 meter. Deze strekt zich vanaf de oever als een vlonder uit over het Weerwater. Uit dit grondvlak rijzen drie rechthoekige zaalvolumes op: één kleine voor het Kunstencentrum en twee grotere voor de Schouwburg.

De entreehal is zeer ruim, maar verschilt in hoogte niet van het grootste deel van de aanliggende ruimten, zoals het restaurant en het cursusgedeelte van het Kunstencentrum. Alleen in het
theatergedeelte is een hoge lobby vrijgehouden die plaats biedt aan een enorme muurschildering van de Japanse kunstenaar Michael Lin, geïnspireerd op een stof van Vlisco voor de Afrikaanse markt. Deze is van veraf zichtbaar.
Daarnaast is er, van buitenaf, een foyer zichtbaar met een spierwitte vrijstaande spiraaltrap die over verschillende
verdiepingen loopt. De treden worden aan het oog onttrokken door een elegante stalen wand. Bovenin leidt een luchtbrug naar het kantoorgedeelte.
De begane grond van de Kunstlinie bestaat uit een lange aaneenschakeling van witte kamers, gangen, patio’s en binnenpleinen, waar je op veel plaatsen doorheen kunt kijken. Aan de waterkant is een warmtesluis aangebracht, waarvan de vloer vrijwel aansluit op het watervlak. De stalen draagconstructie is op ingenieuze wijze verbonden met de overwegend glazen gevels. In de binnenruimten is nog slechts een minimum aantal ijle pijlers nodig om het geheel constructief
kloppend te maken. De lichtheid van de constructie correspondeert met die van de sfeer.
Sanaa schiep een grote hoeveelheid gelijkwaardige, doorschijnende ruimten, die in zekere zin doen ‘alsof ze er niet zijn’. De gebruiksfunctie had duidelijk nauwelijks invloed op het ontwerp. De bijna religieus aandoende architecturale schoonheid
voert volstrekt de boventoon.

The pearl of the inner city is De Kustlinie.
The building consists of a single-storey box measuring 100 x 100 metres stretching over the Weerwater lake. From this ground plan, three rectangular auditorium volumes rise – a small one for the arts centre and two larger ones for the theatre. The entrance foyer is extremely spacious but is of the same height as the adjacent spaces such as the restaurant and the training facility of the Arts Centre. A taller lobby, with room for a huge mural painting, has been spared out in the theatre section. The steel skeleton of the building is ingeniously bonded to the facades which consist almost entirely of glass. The lightness of the construction matches the atmosphere of the building. Sanaa created a large number of transparent spaces in a non-hierarchic
relation. The outcome is marked by an almost religious architectural beauty.

Nog geen stemmen
Esplanade 10
1315 TA Almere