Side by Side

Architectenbureau(s): 

Project Architect(en): 

Opdrachtgever: 

  • gemeente Almere, MAB Development, Blauwhoed Eurowoningen

Bouwer: 

Realisatie: 

2007

Twee grote woontorens, 70 meter hoog over 22 verdiepingen waarin 144 appartementen. Voor de bewoners zijn er extra faciliteiten, zoals een zwembad, sauna en fitness ondergebracht. Ideaal gelegen aan de rand van het meer.

Aan de uiterste rand van het stadsuitbreidingsplan staan twee woontorens haaks op elkaar. Ze nemen een sleutelpositie in binnen het stedelijke landschap van het centrum van Almere. Als wachters aan het water verheffen zij zich fier naast die andere hoogbouw, de Silverline. Om het prominente karakter te versterken, is bewust gekozen voor een abstracte materialisatie van de gevels, door toepassing van industriële glasstroken in een zacht groene kleur. Op de hoeken, achter grotere glazen vlakken, zijn inpandige balkons verstopt. Het mozaïek van zwart omkaderde kozijnen toont de rijkdom van meer dan 20 verschillende woningtypen, verspreid over de verdiepingen, terwijl zwarte banden de torens horizontaal geleden.
In de plint is een breed palet van collectieve voorzieningen voor de bewoners opgenomen, van wintertuin tot sauna en fitness.

Two residential towers, aligned at right angles to each other, mark the edge of the inner city on the banks of the Weerwater
lake. The green-tinted glass, the rhythmic spacing of the black-framed panes and the horizontal bands of black all accentuate the skin of these prominent towers.

Nog geen stemmen
Koetsierbaan
1315 SN Almere