Stadslandgoed de Kemphaan

Architectenbureau(s): 

Project Architect(en): 

Opdrachtgever: 

  • gemeente Almere

Bouwer: 

Realisatie: 

2000

Uniek in het Almeerse landschap is deze aaneenschakeling van verschillende gebouwen gericht op natuur, cultuur, leisure en educatie in het buitengebied. Gebouwen uitgevoerd in natuurlijke materialen lijken moeiteloos te versmelten met de omliggende natuur.

Het huidige Stadslandgoed De Kemphaan is in de jaren rond de eeuwwisseling tot stand gekomen. Oorspronkelijk was het een voorlichtingscentrum voor milieuvriendelijk tuinieren; een idee uit de jaren zeventig. De grote uittocht van stad naar de polder en naar Almere kwam toen op gang.Tuinieren zou één van de manieren zijn, waarop de nieuwe bewoners met het ruime groen in en rond Almere kennis konden maken. Na de sluiting van het
volkstuinencomplex in 1993 werd in het jaar daarna het idee geboren om het gebied in te richten als Stadslandgoed. Hier zou het idee worden verwezenlijkt om stad en natuur met elkaar te verbinden.
Het landgoed kenmerkt zich door de parkachtige structuur in het midden van het gebied. Naar de randen toe verdicht het zich en wordt het doorstoken door avontuurlijke paden en slootjes,
afgewisseld met mooie open plekken en bijzondere attracties, van boomhut tot Lindeveld en van speelhof tot labyrint. Een deel van het aangelegde bos dient als een openluchtmuseum voor alle in de polder groeiende bomen. De randen van het gebied zijn avontuurlijk, in hoge dichtheid aangeplant en robuust.
Het landgoed ligt als een gecultiveerde oase in dit gevarieerde landschappelijk gebied, vooral bedoeld om de Almeerder dichter bij de natuur te brengen. Het Stadslandgoed verbindt dus stad en natuur. Meerdere organisaties bieden complete programma’s aan natuurbeleving en natuureducatie op het daarvoor ingerichte terrein.
Restaurant De Kemphaan betrekt en serveert biologische producten van de Stadsboerderij. Natuurcentrum Het Eksternest
leert kinderen creatief over de natuur. Nieuwlandopleidingen
biedt scholingsmogelijkheden aan langdurig werkelozen.
Stichting AAP vangt oude en zieke apen op en Kindervakantieland zorgt voor mooie kindervakanties. In de zomer zijn er theatervoorstellingen op het terrein en Staatsbosbeheer, die er kantoor houdt, organiseert speciale tochten. In het hoofdgebouw, waarin hout, staal en glas op meesterlijke wijze samengaan, zijn op eenvoudige wijze (bouwvolumes) fraaie buiten- en binnenruimtes geformeerd. Het is een moderne variant op een half open waterkasteel, dat zeer toegankelijk is door brede (culturele) programmering en een uitnodigende uitstraling heeft. Door zijn schitterende situering in een open bosplek aan een nieuw gecreëerde vijver en de relatie met de ruimtelijke omgeving is het een typisch Almeers gebouw voor een typisch Almeers fenomeen geworden: een modern stadslandgoed.

A unique feature of the Almere landscape is this succession of different buildings, all dedicated to nature, culture, leisure and education outside the city. The buildings built in natural materials
seem to blend effortlessly with the surrounding countryside.

Nog geen stemmen
Kemphaanpad 8
1358 AC Almere