Woon-werkhuis

Architectenbureau(s): 

Project Architect(en): 

Opdrachtgever: 

  • Prive

Bouwer: 

Realisatie: 

2006

Een houtskeletbouw in combinatie met staal. De nadruk ligt op duurzaam bouwen met natuurlijke materialen en energiezuinige installaties.

Aan de rand van het bedrijventerrein is een aantal locaties
aangewezen waarop woon/werkgebouwen gerealiseerd mogen
worden. Architectenbureau Oebele Hoekstra ontwierp een snoer
van drie gelijkvormige volumes.
Het voorste deel is voor 100% aan werken toebedeeld, het achterste geheel aan het wonen. In het midden kruisen de twee functies elkaar. Voor speciale momenten kunnen alle blokken worden gekoppeld. De inspiratie voor het concept en de afwerking is duidelijk ontleend aan utiliteitsbouw.

Timber frame construction in combination with steel. The
emphasis is on sustainable building with natural materials and
on energy saving building systems. The form draws inspiration from industrial architecture.

Nog geen stemmen
Carel Willinklaan 107
1328 LJ Almere