ZMOK en Vakinternaat Nieuw Veldzicht

Architectenbureau(s): 

Opdrachtgever: 

  • Stichting Nieuw Veldzicht, gemeente Almere

Bouwer: 

Realisatie: 

2004

Zes groepswoningen en het hoofdgebouw bieden opvang voor zeer moeilijk opvoedbare jongeren tot 18 jaar die op 24-uursbasis hulpverlening, onderwijs en ontspanning krijgen aangeboden. De vormgeving en het materiaalgebruik zijn eenvoudig en eerlijk, waardoor een goede omgeving voor de begeleiding van deze doelgroep ontstaat.

Het vakinternaat voor zeer moeilijk opvoedbare jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar is gesitueerd in een parkachtige omgeving en bestaat uit een hoofdgebouw (Aquarium) en zes groepshuizen. De in combinatie met geïntegreerde hulpverlening
geboden activiteiten (onderwijs, sport en recreatie) bevinden zich in één lang bouwdeel, waarin tevens slaap- en woonvertrekken en kantoorruimten zijn ondergebracht. Elk van de groepshuizen van twee- en drie verdiepingen biedt onderdak aan tien pupillen en hun begeleiding. Donkere baksteen,
okerkleurige invullingen en het ronde dakprofiel doen rustiek aan. De eenvoudige vormen en de warmte van de toegepaste materialen maken een aangename en verzorgde indruk. De terreininrichting is gericht op integratie met de omgeving.

Six group hostels and the elongated main building accommodate children up to age 18 with severe learning and/or behavioural difficulties. The children receive assistance, education and guided leisure around the clock. The simple, honest design of
the buildings presents a good foundation for the upbringing of this special target group.

Nog geen stemmen
Radioweg 33
1324 KW Almere