Bouwblok

Architectenbureau(s): 

Opdrachtgever: 

  • De Alliantie Flevoland

Bouwer: 

Realisatie: 

2010

De vraag om tegemoet te komen aan 19de eeuwse stedenbouwkundige ideeën, werd beantwoord met licht gebogen straatprofielen, verticale ramen en repetitie in vorm en materiaal. Deze kenmerken werden in alle programmaonderdelen toegepast waardoor een consistent straatbeeld ontstond.

In dit grote complex zijn de volgende programmaonderdelen
opgenomen: eengezinswoningen, starterswoningen, zorgwoningen, bedrijfsruimten, een basisschool, een kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang, een schoolplein en 88 parkeerplaatsen.
Gelegen aan een gebogen straatprofiel staan geschakelde
bouwblokken in een vierkante plattegrond rond een grote openbare binnenplaats. De buiging van de rooilijn refereert aan de stadsuitleg van Amsterdam in de 19de eeuw, net als de verticaal geplaatste vensters, de repetitie in vorm en materiaal en toepassing van een derde materiaal in de gevels naast houten
kozijnen en metselwerk. De hedendaagse woningen verschillen echter significant van de huizen van toen, door hun grote formaat, de omringend openbare ruimte en de parkeervoorzieningen. Prefab betonelementen zorgen voor articulatie in de gevel van de eengezinswoningen. Als een stempel herhalen de geveldelen zich en wisselen woningtypen en materialen zich ritmisch af. Bijzonder aan dit blok is dat naast de
woningen ook twee scholen en een kinderdagverblijf zijn opgenomen. Hierdoor ontstaat een openbare zijde aan de binnenzijde van het bouwblok. Er is hedendaagse aandacht voor parkeergelegenheid en groenvoorzieningen in de openbare ruimte.

Woonmere
In ruime appartementen met extra voorzieningen kunnen meervoudig gehandicapte jongeren zich als volwaardige burgers richten op de maatschappij. Bijzonder is de cluster van zorgwoningen, WoonMere genaamd, die onderdeel uitmaakt van dit grotere blok. De tien zorgwoningen zijn het resultaat van een initiatief van ouders, die voor hun meervoudig gehandicapte (jonge) kinderen op zoek gingen naar een ontwikkelaar die zich wilde inzetten om zelfstandig wonen te kunnen realiseren. De eisen die gesteld worden aan de tien zorgwoningen wijken af van standaardwoningen. De voorzieningen betreffen onder meer extra brede verkeersruimten, drempelvrije toegangen, liften en aangepaste sanitaire voorzieningen. Daarnaast wordt voorzien in een gemeenschappelijke huiskamer en keuken. Het blok
zorgwoningen is opgenomen in de schil van woningen rond het binnenhof en vloeit op deze manier als vanzelf daarmee samen, wat de algemene integratie bevordert.
Woningcorporatie De Alliantie Flevoland was de partner bij de uitvoering van de wensen van Stichting WoonMere.

Multiple functions are incorporated into the complex.
The open and closed facade sections and the public space both gain character from the use of varying materials such as brick and concrete. Pervasive references to 19th century street typologies produce a consistent streetside appearance.
Woonmere provides accommodation for multiply handicapped
young people and offers them additional facilities that foster independence and self-reliance.

Nog geen stemmen
Europalaan
Nederlandstraat
1363 BM Almere