Duin

Architectenbureau(s): 

Opdrachtgever: 

  • gemeente Almere, Amvest

Bouwer: 

Realisatie: 

2016

Overal in Almere is groen aangelegd, om toekomstige bebouwing te stofferen. Voor het plan Duin werd het eerder aangelegde groen ontmanteld om een heel nieuw en ongebruikelijk landschap aan te leggen, waarin straks een bijzondere stadswijk kan ontstaan. Het gaat om een duinlandschap, afgewisseld door bos, kreken en een park, De bebouwing zal overal hoger zijn dan de kruin van de dijk.

Duin wordt een woon-, werk- en recreatiegebied aan het IJmeer. Hier wordt een wezensvreemd landschap aangelegd om een voor Almere unieke leefomgeving te creëren. Een wijk waar de kwaliteit bestaat uit het wonen aan het water, zogenaamd in de duinen. In het centrum van de toekomstige wijk komen appartementen met uitzicht over het water, in de weidse duinen en het bos eengezinswoningen met een tuin of terras. Voorlopig heeft het aanleggen van de hoge duinen alle aandacht. Ze bestaan uit een rug van gevulde zakken, waarover tonnen en tonnen los duinzand worden uitgestort. De totale zandbehoefte is ca 2,5 miljoen m3 voor een ophoging van 8 meter ten opzichte van het huidige maaiveld. In totaal kunnen er 3000 woningen worden gebouwd, waarvan maximaal 40 % is gestapeld. Op de duinen worden eengezinswoningen gebouwd, in korte rijtjes van twee tot zes woningen, altijd meebewegend met de hoogtelijnen van het duin, langs slingerende straten. De hoogteverschillen zorgen voor een speelse omgeving en bijzondere vergezichten. Elk woningtype, van het compacte chalet tot de luxe villa, is speciaal voor Duin ontworpen. Er is ook ruimte voor zelfbouw op vrije kavels. Voorzieningen, winkels en horeca worden geconcentreerd langs een boulevard. De huidige dijk wordt geïntegreerd in de boulevard waardoor men straks zonder obstakels zo naar het strand kan lopen. Ook met dit ambitieuze plan steekt Almere zijn nek uit.

Duin is a planned mixeduse district on the banks of the IJmeer lake with homes, employment and leisure amenities. All buildings will be integrated into a constructed landscape of sand dunes, creeks and woods. Apartment blocks at the centre will enjoy views across the lake, while detached houses (at least 60% of the 3,000 dwellings) will f lank meandering roads which follow the dune contours. The house types, ranging from compact chalets to luxury villas, will be specially designed for Duin. Shops and other amenities cluster along a beach boulevard on the existing dyke. Construction will start with an 8 m tall ridge of sandbags covered with loose sand, totalling 2.5 million m3 of sand.

Nog geen stemmen
IJmeerdijk
1361 BK Almere