Gooizicht

Architectenbureau(s): 

Project Architect(en): 

Opdrachtgever: 

  • De Alliantie Flevoland

Bouwer: 

Realisatie: 

1990

Het project Gooizicht aan de havenkom bevat 118 appartementen en een aantal commerciële ruimten, in een doorlopend bouwvolume, onderbroken door twee torens. Deze torens markeren op aloude wijze de verbinding tussen de havenkom en het centrum van Haven. Een opvallende toevoeging die de
oriëntatie bevordert.

Veel waterstadjes hebben vanuit voorgaande eeuwen een toren
of poort bij de ingang van het centrum behouden. Vroeger was dat vaak de plek waar de waterschout huisde, soms waren
het gevangenispoorten. Refererend aan dat beeld heeft de
boulevard langs de haven bij de doorgang tussen de havenkom
en het centrum, twee torens gekregen met een prominent
silhouet. Voor watersporters die vanaf het Gooimeer de havenkom naderen vormen ze bakens, die al van veraf zichtbaar zijn.
Voor de wandelaars die vanuit het centrum naar de havenkom
lopen is het duidelijk waar dijk en haven zich bevinden.
Aanvankelijk zou dit project –met zelfs vier torens- door een pensioenfonds gebouwd worden en duurdere appartementen
bevatten. Toen de uitvoering stagneerde, werd de ontwikkeling op verzoek van de gemeente door de woningcorporatie overgenomen. Hiermee kon niet alleen het centrum van Haven worden voltooid, maar konden ook de havenkom en de sluis aangelegd worden.

The harbourside Gooizicht project consists of apartments and commercial spaces in a continuous volume which is interrupted by two towers. The towers mark the connecting route between the Almere-Haven centre and the harbour. It is a striking landmark which aids orientation.

Nog geen stemmen
Sluiskade
1353 BT Almere