Villa Veldweg 13

Project Architect(en): 

Opdrachtgever: 

  • Prive

Bouwer: 

Realisatie: 

2000

Deze modernistisch geïnspireerde woning is onorthodox van vorm. Het resultaat lijkt een spel van geometrische vormen: platte vlakken en zachte curven die doorlopende ruimten geleden en ontsluiten.

Aan de voorzijde steekt een halfronde vorm naar buiten,
geflankeerd door glaspartijen. De zijmuren lijken los van de
hoofdvorm naar voren door te lopen. Aan één zijkant steekt een licht, driehoekig balkon uit, dat een verbinding legt tussen
het vooruitstekende muurdeel en de hoofdvorm. Aan deze zijde buigt de buitenwand zwierig naar binnen, om aan de achterzijde weer elegant naar buiten te steken. Horizontaal gelede ramen en een langgerekte lichtstraat benadrukken de lengterichting. Een zwarte plint heft het grijs-wit gepleisterde bouwvolume op. Tot
slot voegt de architect aan de achterzijde twee ronde ramen
in. Een ruimtelijk zeer interessant project; fijnzinnig, helder
en origineel.

This neo-Modernist villa is unorthodox in shape. It seems like
the outcome of a game with slabs, surfaces, smooth curves and geometrical forms. These articulate and open up the exterior and interior continuity. Spatially it is a most interesting project; sensitive, lucid and original.

Nog geen stemmen
Veldweg 13
1359 HC Almere